Boletín semanal PONTEEMPREGO 24 NOVEMBRO do  2021

Boletín semanal PONTEEMPREGO 24 NOVEMBRO do  2021

O Concello de Pontevedra, a través do Proxecto Iles, publica semanalmente un boletín de ofertas emprego, formación, becas, etc.

No apartado de Formación, este boletín inclúe moitos cursos presenciais e  on line gratuitos e dirixidos preferentemente a persoas ocupadas ou traballadoras con algunha praza para  persoas desempregadas. Tamén inclúe  formación de entidades  privadas para todos os colectivos , a bo prezo

Pode consulta o boletín abaixo en documento adxunto