BOLSA  PARA OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLES. Concello de Vilaboa

No BOPPP do Venres, do  18 de decembro de 2020, publicase a convocatoria para  unha BOLSA  PARA OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLES.

Requisitos , entre outros:

. Estar en posesión ou en condición de obter o título de certificado de escolaridade ou equivalente.

. Estar en posesión do permiso de condución clase C.

. Xustificante do pago de dereito de exame, que ascende á cantidade de 13,00 euros

 Prazo:  O período de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

Adxuntanse as BASES  abaixo en documento adxunto

Mais  información  no concello de Vilaboa, no seu taboleiro ou na sede electrónica