BOLSAS de TRABALLO de EDUCADOR/A SOCIAL e de PROFESOR/A de VIOLÍN do Concello de REDONDELA

 

No Boletín Oficial de Pontevedra, BOPPO  do 19 de febreiro de 2021, publicase  a CONVOCATORIA DE BOLSAS DE TRABALLO DE EDUCADOR/A SOCIAL E DE PROFESOR/A DE VIOLÍN DO CONCELLO DE REDONDELA

O prazo de presentación de instancias para participar na bolsa de traballo de Educador/a Social será de 10 días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

O prazo de presentación de instancias para participar na bolsa de traballo de Profesor/a de Violín será de 5 días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

As bases publicaranse integramente na sede electrónica, na páxina web (www.redondela.gal,no apartado de emprego público, persoal laboral temporal) e no taboleiro de anuncios do Concello de Redondela.