CALENDARIO DAS PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE N2 e N3

 

CALENDARIO DAS PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE PARA ACCEDER AOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE DOS NIVEIS 2 E 3 DE CUALIFICACIÓN

Pola Resolución do 26 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación,foron convocadas as probas de avaliación en competencias clave pra acceder aos
certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación. De acordo co establecido no artigo 9 de dita resolución e no seu anexo II, infórmase do seguinte:

1. Lugar previsto para a realización das probas: Recinto “Feira Internacional de Galicia Abanca” en Silleda.

2. Datas previstas para a realización das probas: as persoas aspirantes, agás aquelas que solicitaron e lles fora concedida algún tipo de adaptación, distribuiranse en función da
provinicia do domicilio que fixeran constar na súa instancia de participación

PERSOAS INSCRITAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

PROBAS COMPETENCIAS CLAVE N2 26 de xuño ás 9:00H

PROBAS COMPETENCIAS CLAVE N3 26 de xuño ás 16:00H

 

 

VER CALENDARIO  E LISTAXE DEFINITIVO DE PERSOAS ADMITIDAS,  ABAIXO EN DOCUMENTO ADXUNTO