CAMAREIRO/A para Taberna de Moaña.

Necesitase camareiro/a para xornada de 25 horas semanais en horario de 19.00 a 23.00 h  de Luns a Domingo (Martes día libre).

Soldo según convenio. Para temporada de veran.

Teléfono 986 313 136

Email tabernamare@gmail.com