Convocatoria varias prazas DEPUTACION DE PONTEVEDRA ( Estabilización de Emprego)

 No  BOE do Xoves  17 de decembro de 2020, A DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA publica a convocatoria para proveer varias prazas  (do plan de estabilización de emprego temporal da Deputación de Pontevedra para cubrir as necesidades de carácter estrutural e permanente nos distintos centros e servizos da Deputación Provincial )

 PRAZAS: 

. Duas prazas de Técnica/o de  Xestión Documental: concurso-oposición, turno libre

. Unha Técnica/o Auxiliar en Educación diurna: concurso-oposición, en turno libre. Reservada a persoas con discapacidade

. Unha praza de Delineante: concurso-oposición, turno libre

. Una praza de Oficial/a Carpinteiro/a, concurso-oposición, turno libre

. Tres prazas de Oficial/a Conductor/a Maquinista concurso-oposición, en turno libre.

. Unha praza de Oficial/a Agrícola concurso-oposición, en turno libre.

. Unha praza de Oficial/a Agrícola Ganadero/a, concurso-oposición, en turno libre

. Unha praza de Oficial/a de Servizos Xerais e  Subalternos, concurso-oposición, en turno libre.

. Unha praza de Operaria/o, concurso-oposición, en turno libre Reservada a personas con discapacidade

. Unha praza de Operaria/o Especialista, concurso-oposición, en turno libre.

. Unha praza de Axdanta/e de Arquivo Documental concurso-oposición, en turno libre.

. Unha praza de Oficial/a de Maquinaria concurso-oposición, en turno libre.

 

 As  bases que regulan os procesos selectivos están publicadas  íntegramente no  «Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra»  BOPPO do 29 de outubro de 2020.

O PRAZO de presentación de solicitudes será de 20 días naturais a contar dende o seguinte ao da  publicación desta Resolución no «Boletín Oficial do Estado  (BOE ) ATA 0 6 de Xaneiro 2021