CONVOCATORIAS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

No BOPPO do 4 de Xaneiro de 2021 publícanse as seguintes convocatorias de emprego:

CONVOCATORIA DE VARIOS PROCESOS SELECTIVOS PARA CUBRIR PRAZAS VACANTES NO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DOS ANOS 2017 E 2018 (CL2020N):

— Unha praza de técnica/o de mantemento,  clasificada no grupo A2, polo sistema de oposición libre

— Unha praza de técnica/o especialista en Arquivo e Biblioteca, integrada no grupo C1, polo sistema de oposición libre

— Unha praza de técnica/o informática/o GIS, integrada no grupo C1, polo sistema de oposición libre

— Unha praza de encargado/a coordinador/a de brigadas, integrada no grupo C2, por sistema de oposición libre

— Dúas prazas de condutor/a maquinista, integradas no grupo C2, polo sistema de oposición libre

— Unha praza de oficial/a de mantemento, integrada no grupo C2, polo sistema de oposición libre

— Dúas prazas de subalterna/o, integradas no grupo E, polo sistema de oposición libre. Reservadas a persoas con discapacidade intelectual

— Unha praza de axudanta/e de control e vixilancia, integrada no grupo E, polo sistema de oposición libre

— Un posto de traballo de técnica/o informática/o de NN. TT., grupo C1, polo sistema de oposición libre

Para máis información:

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/01/04/2020058435

CONVOCATORIA DE VARIOS PROCESOS PERTENCENTES AO PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA CUBRIR AS NECESIDADES DE CARÁCTER ESTRUTURAL E PERMANENTE NOS DISTINTOS CENTROS E SERVIZOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL, INCLUÍDOS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2018 (CE2020N)

— Unha praza de técnica/o de Xestión Cultural, integrada no grupo A2, polo sistema de concurso-oposición libre

— Cinco postos de traballo de técnica/o auxiliar del Gabinete Didáctico, clasificados no grupo C1, polo sistema de concurso oposición libre

Para máis información:

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/01/04/2020058436