Convocatorias varias PRAZAS SERGAS : Servizo Galego de Saúde

No Diario Oficial de Galicia, DOG do 5 de xullo  publícánse as convocatorias do Servizo Galego de Saúde,  SERGAS   para varias prazas, de acceso libre, por quenda de discapacitados e de promoción interna.

O  O sistema de selección será o concurso-oposición ( méritos e probas )

As  Prazas  de acceso libre son as seguintes.

. TRABALLADOR/A SOCIAL : 21 prazas de acceso libre

. CALEFACTOR/A: 16 prazas de acceso libre

. ELECTRICISTA: 17 prazas de acceso libre

. FONTANEIRO:  8 prazas de acceso libre

. MECÁNICO:   8 prazas de acceso libre

. COSTUREIRO/A :   9 prazas de acceso libre

. LAVANDEIRO:    16  prazas de acceso libre

. PASADOR/A DE FERRO: 20  prazas de acceso libre

. TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN: 5 prazas acceso libre

. TÉCNICO/A DE XESTIÓN DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN: 4 prazas acceso libre

. TÉCNICO/A SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN: 2 prazas acceso libre

CONDUTOR/A : (5 prazas de acceso libre

 

PRAZO ATA o 31 de AGOSTO de 2021

 

Mais  información:  ver DOG  do 5 de xullo de 2021