Ultimas Prazas Curso- Certificado Profesionalidade SISTEMAS MICROINFORMATICOS. Cangas

A CEP ( Confederación de Empresarios de Pontevedra) vai impartir o seguinte curso con certificado de profesionaldiade :

IFCT0209 Sistemas microinformáticos 618 horas

Titulación oficial e prácticas en empresa

Inicio: febreiro , Fin: xullo

Horario: de luns a venres de 9:00 a 14:00 h

Lugar de impartición: R/ Noria, 2, entrechán. Cangas

Requisitos: ESO, FP básica, Competencias claves Nivel 2 ou similar.

Mellora as túas destrezas informáticas: instala programas, configura a rede, manexa o paquete Office, correo electrónico…

CONTIDOS:

MF0219: Instalación e configuración e sistemas operativos

MF0220: Implantación dos elementos da rede local

MF0221: Instalación e configuración de aplicación informáticas

MF0222: Aplicacións microinformáticas (200 h): documentos de texto, follas de cálculo, presentación, imáxenes, correo electrónico..

MP0177: Modulo de prácticas profesionais non laboráis

MAIS INFORMACIÓN e INSCRIPCIONS:

https://cepformacionyempleo.com/curso/89/sistemas-microinformaticos/cursos-gratuitos

986446300 ( Sonia) 

formacion@cep.es