CURSOS- Certificados Profesionalidade SOLICITADOS 2022-2023. Patronato Municipal Beiramar. Moaña

CURSOS- CERTIFICADOS  PROFESIONALIDADE  SOLICITADOS 2022-2023.  

PATRONATO MUNICICPAL BEIRAMAR DE MOAÑA  

O Patronato Municipal Beiramar, centro de formación e emprego do concello de Moaña, solicitou á Xunta de Galicia  varios cursos de formación ocupacional. Na actualidade estamos á espera de que comuniquen a resolución cos cursos aprobados, mentras informamos da programación prevista

DATAS PREVISTAS DE INICIO de Xaneiro a Maio de 2023

A Selección do alumnado a  fará a Oficina de Emprego de Cangas entre persoas desempregadas  anotadas para o curso  e que cumpran o requisitos académicos de  acceso ( ver documento adxunto

 PREINSCRICIÓNS:

No Patronato Municipal  Beiramar,   cubrindo a Ficha de Demanda Formativa que se adxunta e enviandoa a :  secretaria@patronatobeiramar.org

No Servizo Público de Emprego de Galicia, na oficina de emprego de Cangas e/ou a través da Oficina Virtual  na web : emprego.xunta.gal

CURSOS SOLICITADOS:

. AFDP0109. SOCORRIMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS

. AFDP0209  SOCORRIMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS

. SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS

. ELEM0111 MONTAXE E MANTENEMENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS

. COML0309 ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉN

. ADGG0408 OPERACIÓNS AUX. DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS

 

Mais información en documentos adxuntos