CURSOS Gratuitos de GALEGO : Linguaxe Administrativo e CELGAS, en Escolas Oficiais de Idiomas

Cursos Gratuitos de Galego : Linguaxe Administrativo e Celgas, en Escolas Oficiais de Idiomas

No DOG do 13 de agosto de 2021 se publica a convocaria para facer , con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel me]dio e superior en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2021/22, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia

O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 1 ata o 10 de setembro de 2021, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubro-xaneiro), e desde o 4 ata o 14 de xaneiro de 2022, para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).

Podes ler o DOG coa convocatoria abaixo en documento adxunto e facer a matrícula no seguinte ligazón :

https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias/_/Formacion/convocatoria_0309/cursos-linguaxe-administrativa-cursos-celga-nas-eoi