CURSOS GRATUITOS para Persoas Desempregadas para mellorar Competencias Dixitais

A empresa “Talento Dixital ” organiza Curso Gratuitos  para persoas desempregadas, para adquisición e mellora de competencias dixitais 

Os cursos son nunha aula virtual , mediante videocOnferencias en directo e cunha plataforma on line  con expertos

VER CURSOS, DURACIÓN, COLECTIVOS PREFERENTES E DATOS DE CONTACTO EN  DOCUMENTO ADXUNTO