Listas de PROFESOR/A de PIANO e LINGUAXE MUSICAL para TUI e PROFESOR/A de VIOLÍN para PONTEAREAS

No BOPPO  do Mércores, 17 de novembro de 2021, publícanse as convocatorias para a confección de listas  de contratación e nomeamentos temporais de profesores de Música

. PROFESOR PIANO E LINGUAXE MUSICAL. Concello de   TUI

. Lista de Reserva de PROFESORES DO CONSERVATORIO E/OU ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DE TUI, NA ESPECIALIDADE DE PIANO E LINGUAXE MUSICAL

PRAZO SOLICITUDES:  10 días hábiles, contados dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín oficial da provincia de Pontevedra

As BASES publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello (concellodetui.sedeelectronica.gal) e na súa páxina web, (www.tui.gal).

 

 .  PROFESOR VIOLÍN. Concello de  PONTEAREAS

  Listaxe de Contratacións e nomeamentos temporais na categoría de PROFESOR VIOLÍN. Concello de  PONTEAREAS

 PRAZO SOLICITUDES: 20 días hábiles a partir do día seguinte á data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia,

As BASES están publicadas íntegras no taboleiro electrónico do concello de Ponteareas e na páxina web www.ponteareas.gal, apartado de oferta de emprego público.