Listaxe Provisional Admitidos/as . OPE Oficial 1º CARPINTEIRO. Concello de Moaña

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra,  BOPPO do  Martes, 3 de novembro de 2020, publícase a LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DO PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL 1ª CARPINTEIRO DA OPE 2017

As persoas aspirantes disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta Resolución no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, para poder emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión.

 ATA o 18 de NOVEMBRO 2020

 

Adxúntase BOPPO