Listaxe Provisional Persoas Admitidas e Excluidas OF 1ª ALBANEL. OPE 2018. Concello de MOAÑA

No BOPPO de hoxe,  Luns, 16 de novembro de 2020, publícase a  LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS DO PROCESO SELECTIVO PARA OFICIAL 1ª ALBANEL OPE 2018

As persoas aspirantes disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta Resolución no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, para poder emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión.

 ATA O LUNS 30 DE NOVEMBRO