MONITOR/A DEPORTIVO e EDUCADOR/A FAMILIAR . Concello de POIO ( Persoal Laboral Fixo )

No BOE ( Boletín Oficial do estado) do xoves 19 de novembro de 2020, pubícase a convocatoria para proverer prazas no cocello de Poio

.  1 MONITOR DEPORTIVO: 

. Persoal Laboral Fixo

. Oposición Quenda Libre

.  Bases BOPPO 11 e 13 de maio 2020

. 1 EDUCADOR FAMILIAR

. Persoal Laboral Fixo

. Oposición Quenda Libre

. Bases BOPPO 11 e 12 de maio 2020

 

O prazo para a presentación das solicitudes será de vinte días naturais a contar dende o  seguiente ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».

 ATA o 9 de DECEMBRO DE 2020