Período de PREINSCRICIÓN CURSOS de FORMACIÓN OCUPACIONAL Solicitados . Patronato Municipal Beiramar. Moaña

O PATRONATO INCIA O PERIODO  DE PREINSCRICIÓN PARA OS CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL SOLICITADOS ( estamos á espera da súa aprobación)

CURSOS DIRIXIDOS A PERSOAS  DESEMPREGADAS, ANOTADAS NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO.

Persoas interesadas: 

1º.- Cubrir a Demanda Formativa. ( Ver abaixo en documento adxunto) 

2º.- Presentala no Patronato Municipal Beiramar ou envíala por e-mail a:       secretaria@patronatobeiramar.org

LISTAXE DE CURSO SOLICITADOS 

DEMANDA NIVEL ESPECIALIDADE HORAS INICIO PREVISTO HORARIO
2 Socorrismo en espazos acuáticos naturais, 1 438 Febreiro 2022 09:00-14:00
2 Socorrismo en espazos acuáticos naturais, 2 438 Xuño 2022 09:00-14:00
2 Socorrismo en instalacións acuáticas 388 Setembro 2021 09:00-14:00
2 Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos 558 Outubro 2021 08:50-13:50
2 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais 468 Novembro 2021 15:45-20:45
2 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio 618 Abril 2022 15:45-20:45
2 Instalación de elementos de carpintaría 578 Abril 2022 09:10-14:10
3 Organización e xestión de almacéns 408 Marzo 2022 08:50-13:50
3 Docencia da formación profesional para o emprego 398 Febreiro 2022 09:15-14:15
1 Operacións básicas de revestimentos lixeiros e técnicos en construción 328 Marzo 2022 08:40-13:40
1 Traballos de carpintaría e moble 378 Xaneiro 2022 09:10-14:10

 

NIVEL TITULACIÓN REQUERIDA
 

1

 

Certificado de escolaridade.

 

 

2

Titulación en Educación Secundaria Obligatoria. Prueba de acceso a CC.FF, de grado medio superada o titulaciones equivalentes. Certificación acreditativa de superación de  competencias claves de nivel 2
 

3

Bachiller LOE o LOGSE, COU. F.P.II o ciclos formativos de grado superior de cualquier especialidad. Prueba de acceso a CCFF., de grado superior superada o titulaciones equivalentes.