PREINSCRICIÓN CURSOS de FORMACIÓN OCUPACIONAL Solicitados . Patronato Municipal Beiramar. Moaña

O PATRONATO INCIA O PERIODO  DE PREINSCRICIÓN PARA OS CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL SOLICITADOS ( estamos á espera da súa aprobación)

CURSOS DIRIXIDOS A PERSOAS  DESEMPREGADAS, ANOTADAS NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO.

Persoas interesadas: 

1º.- Cubrir a Demanda Formativa. ( Ver abaixo en documento adxunto) 

2º.- Presentala no Patronato Municipal Beiramar ou envíala por e-mail a:       secretaria@patronatobeiramar.org

LISTAXE DE CURSO SOLICITADOS 

DEMANDA NIVEL ESPECIALIDADE HORAS INICIO PREVISTO HORARIO
2 Socorrismo en espazos acuáticos naturais, 1 438 Febreiro 2022 09:00-14:00
2 Socorrismo en espazos acuáticos naturais, 2 438 Xuño 2022 09:00-14:00
2 Socorrismo en instalacións acuáticas 388 Setembro 2021 09:00-14:00
2 Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos 558 Outubro 2021 08:50-13:50
2 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais 468 Novembro 2021 15:45-20:45
2 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio 618 Abril 2022 15:45-20:45
2 Instalación de elementos de carpintaría 578 Abril 2022 09:10-14:10
3 Organización e xestión de almacéns 408 Marzo 2022 08:50-13:50
3 Docencia da formación profesional para o emprego 398 Febreiro 2022 09:15-14:15
1 Operacións básicas de revestimentos lixeiros e técnicos en construción 328 Marzo 2022 08:40-13:40
1 Traballos de carpintaría e moble 378 Xaneiro 2022 09:10-14:10

 

NIVEL TITULACIÓN REQUERIDA
 

1

 

Certificado de escolaridade. Graduado Escolar

 

 

2

Educación Secundaria Obligatoria ( ESO) , FP Básico,  Proba de acceso a CM FP  superada ou titulacións equivalentes. Competencias claves  Nivel 2,  Certif Profesionalidade N1 da mesma familia
 

3

Bachiller (Loe ou Logse) , COU,  Ciclo Medio FP,   F.P.II ,   CS FP,   Prueba de acceso a CS FP  ou titulacions equivalentes .Certif Profesionalidade N2 da mesma familia