Plataforma de Autoformación para preparar as Probas de Competencias Clave N2 e/ ou N3

Plataforma de Autoformación para preparar as probas de Competencias Clave N2 e/ ou N3

COMPETENCIAS CLAVE PARA OS CERTIFICADOS

Preparación das probas libres de acceso ao teu ritmo

Para que poidas prepararte, ao teu ritmo en modo de autoformación, de cara a superar as probas libres de competencias clave que convoca anualmente a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, tes a túa disposición no Campus Virtual de Emprego os oito cursos relacionados cos niveis 2 e 3 das competencias clave.

Ten en conta que a realización desta formación non conduce á obtención da competencia clave correspondente Para iso terás que superar o exame oficial da convocatoria correspondente.

Esta formación en liña é unha canle de apoio e axuda para procurar a mellor preparación posible de cara ás probas libres.

Información xeral:

https://emprego.xunta.gal/portal/gl/10-demandantes/demandantes-gl/340-compentecias-clave.html

Ligazón Acceso ao Campus Virtual de Emprego ( crear una conta para acceder aos contidos)  no seguinte enlace : 

https://campusvirtualemprego.xunta.gal/login/index.php