Convocatoria Prazas Concello de Moaña : 1 ADMINISTRATIVO/A, 1 LIMPADOR/A . OPE 2021

O Concello de Moaña convoca unha praza de administrativo/a e unha praza de limpador/a ( prazas vacantes incluídas na oferta do emprego
público do ano 2021) . ACCESO LIBRE

. Unha praza de Administrativo/a, concurso-oposición, en turno libre Requisitos, entre outros, Título de bacharel, técnico ou equivalente.

. Unha praza de Limpiador/a,  sistema de oposición, en turno libre. Non se require titulación.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles a contar dende o  seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial dol Estado»  ( Publicado no BOE do 14 de xullo) PRAZO ATA o 12 de AGOSTO)

 Ver Bases na sede electrónica do concello de Moaña, e/ou abaixo en documento adxunto