Prazos inscrición  ACCESO A ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS e  A ENSINANZAS DEPORTIVAS   Curso 2022/2023

Prazos inscrición  ACCESO A ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS e  A ENSINANZAS DEPORTIVAS   Curso 2022/2023

 – ACCESO ÁS ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS DE GALICIA

As preinscricións realizaranse dende o 27 de xuño ao 10 de xullo

Mais información no Dog do 7 de xuño de 2022 ou na Escola Oficial de Idiomas

 – ACCESO A ENSINANZAS DEPORTIVAS

O prazo de inscrición na proba substitutiva do requisito de titulación de educación secundaria obrigatoria e/ou na proba específica de grao medio  xa foi o 23 de maio e tamén pode facerse o  29 de xuño de 2022

Mais información no Dog  do 21 de abril de  2022