PROGRAMA GALICIA XOVEN EMPRENDE.

  • Vigo

PROGRAMA GALICIA XOVEN EMPRENDE

ACCIÓN LABORAL esta levando a cabo  este programa para menores de 30 anos que estean inscritos en garantía xuvenil ou cumpran os requisitos para inscribirse.

As persoas mozas menores de 30 años , de entre 16 e 29 anos inscritas e beneficiarias do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, ou que cumpran os requisitos para darse de alta, con estudos superados ou sen eles poden acceder ao programa Galicia Joven Emprende.

Os CONTIDOS DO PROGRAMA desenvolveranse entre xullo e outubro de 2022 e serán:

– Asesoramento e acompañamento polo equipo técnico da entidade, encargados de orientar, dar apoio e mellorar de forma individualizada as aptitudes e capacidades que estes teñen de cara a mellora e obtención de emprego.

– Actividades formativas grupais e individuais en empregabilidade e emprendemento.

– Mentorías con persoas profesionais da contorna galega encargadas de orientar, aumentar a rede de contactos e darlle unha visión ás persoas participantes do que realmente é o mundo laboral e como pode enfrontarse a este.

–  Elaboración dun Plan de Negocio, para todas as persoas que teñan idea de emprender.

Este programa está cofinanciado polo Fondo Social Europeo e pola Fundación Incyde.

MAIS INFORMACION: Blanca Pillado.

Técnico de emprego. Orientación

Acción Laboral Vigo. 

Calle Serafín Avendaño, 18 bajo Oficina 11.36202 Vigo

Tel: 625 286 325

bpillado.vg@accionlaboral.com

www.accionlaboral.com

VER FOLLETO EN DATOS ADXUNTOS