PSICÓLOGO/A CLINICO. Unidade Asistencial Drogodependencias (UAD). Concello de O GROVE

No BOPPO  do Xoves, 5 de novembro de 2020, publícase o anuncio  da convocatoria do  proceso selectivo de  psicólogo/a clínico/a da unidade asistencial de drogodependencias para o concello de O Grove ( funcionario/a interino/a) .

As bases estarán expostas no Taboleiro de Anuncios e na sede electrónica do Concello do Grove (https://concellodogrove.sedelectronica.gal/info.0).

O período de presentación é de 15 dias naturais a partir do seguinte da publicacion deste anuncio no boppo