Publicado o Tribunal e a Listaxe Provisional de Persoas admitidas e excluidas POLICÍA LOCAL Quenda Libre OPE 2019. Concello de Moaña

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 22 de febreiro de 2021, publicase o anuncio do concello de Moaña,  polo que se aproba  a composición do Tribunal cualificador do proceso selectivo TRIBUNAL E LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS POLICÍA LOCAL QUENDA LIBRE OPE 2019

 As persoas aspirantes disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, para poder emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión. ATA o 9 de Marzo 2021

Adxuntase Listaxe  provisional