Resultados definitivos 1º exercicio Selección OF 1ª ALBANEL e OF 1ª CARPINTEIRO/A e datas do 2º exercicio. Concello de Moaña

Nos documentos que se adxuntan e na sede electrónica do concello de Moaña, publícanse os resultados defintivos do 1º exercicio do proceso selectivo para cubrir 1 praza de OF 1ª ALBANEL  ( OPE 2018)  e 1  praza de OF 1ª CARPINTEIRO/A ( OPE 2017) , vacantes no cadro de persoal do Concello de Moaña.

Nesta listaxes definitivas tamén  se indica as datas e horas do  segundo exercicio da fase de oposición.

 . DATA 2º exercicio OF 1ª ALBANEL:  o 24 de febreiro de 2021 ás 10:00 h

 

DATAS 2º exercicio OF 1ª CARPINTEIRO/A,  quendas:

 18 de febreiro de 2021 ás 9:30 h as persoas aspirantes cuxo primeiro apelido comence da A á G (ambas inclusive)

 18 de febreiro de 2021 ás 11:00 h as persoas aspirantes cuxo primeiro apelido comence da L á Z (ambas inclusive)

 

As persoas que obtiveron unha puntuación igual ou superior a 20 puntos deberán acudir con máscara, DNI e roupa de traballo  ás instalacións do Patronato Municipal Beiramar.