SERGAS: Novo prazo de Inscrición para varias categorías: PINCHES COCINA, SANITARIOS DE FP, LOGOPEDAS, TERAPEUTAS OCUPACIONAIS e MEDICOS/AS

No Diario oficial de Galicia ( DOG do 22 de decembro de 2020) publicanse as modificacións das resolucions polas que se convocaban distintas prazas para o s SERGAS 

Esta modificación implica  que se abre un novo prazo de inscrición para  acceder as seguintes  categorías:

– PINCHES DE COCIÑA 

– SANTARIOS DE  FPTécnicos en Farmacia, Técnico/as  superiores  en Anatomía Patolóxica e Citoloxía, Técnico/as superiores en Hixiene Bucodental  e Técnico/as superiores  en Imaxe para o Diagnóstico

. LOGOPEDAS

. TERAPEUTAS OCUPACIONAIS 

. MÉDICOS 

PRAZOSe reabre  o prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia para a presentación de solicitudes de participación neste proceso. 

Mais información no sergas e  no DOG do 22 de decembro de 2020

 

Adxúntanse  Dog