Ultimas prazas Curso XESTION DE CHAMADAS DE TELEASISTENCIA en Cangas ( Nivel 2). Gratuito.

A Deputación de Pontevedra, organizadora das accións formativas do PROGRAMA LABORA, informa de que teñen  4 prazas libres para o curso de xestión de chamadas  llamadas de teleasistencia que se vai  a realizar en Cangas.

DATOS DO CURSO: :

Acción formativa: Gestión de llamadas de teleasistencia

 • Número de horas: 342
 • Formación gratuita con Certificado de profesionalidad
 • Fecha inicio: 7.06.2021
 • Fecha fin: 13.09.2021
 • Horario: 9 a 14 horas de lunes a viernes
 • Posibilidad de ayuda a la formación
 • Requistos de acceso: Estar desempleada/o  e ter a titulación académica de ESO, Competencias clave nivel 2 ou equivalente e estar en alguna das seguintes situación
  • Persoas desempregadas de longa duración (PLD)
  • Mozas e mozos menores de 30 anos non atendidos no Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEX)
  • Persoas maiores de 55 anos
  • Persoas con discapacidade
  • Inmigrantes
  • Minorías étnicas e comunidades marxinadas
  • Outros colectivos desfavorecidos: persoas que viven en fogares compostos dunha única persoa adulta con fillas ou fillos ao seu cargo; persoas sen fogar ou afectadas pola exclusión en materia de vivenda; vítimas de violencia de xénero, vítimas de discriminación por orixe racial ou étnico, orientación sexual e identidade de xénero; solicitantes de asilo; persoas con problemas de adicción; persoas reclusas e ex reclusas; persoas perceptoras de rendas mínimas ou salarios sociais; persoas con fracaso ou abandono escolar
  • Outras persoas en situación de vulnerabilidade acreditada por un informe dos servizos sociais

 

Si estás interesada/o solicita o curso através do portal do Servizo público de Emprego de Galicia https://emprego.xunta.gal/

Para máis información podes chamar ao  Teléfono 986 80 41 00,  extenxión 40846 ou no correo electrónico labora2020@depo.es