Varias Prazas Concello de VIGO ( Enxeñeiros e Técnicos en Administración Xeral )

No Boe ( Boletin Ofical do Estado)do Luns 21 de decembro de 2020, publicase a convocatoria de varias prazas para o concello de Vigo

. Dos prazas de Enxeñeiro/a de Camiños,Canais e  Portos,  escala, de Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior,  sistema de oposición, en turno libre.

. Unha praza de Enxeñeiro/a  Industrial, a escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior,  sistema de oposición, en turno libre.

. Unha praza de Enxeñeiro/a  Técnico/a Industrial,  escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, sistema de oposición, en turno libre.

.  Catro prazas de Técnico/a de Administración  Xeral  (rama Xurídica),  escala de Administración Xeral  subescala Técnica, clase Superior, tres mediante el sistema de oposición, en turno libre, y una mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna.

 

 Extracto da convocatoria  publicado no DOG  «Diario Oficial de Galicia» número 243, de 2 de diciembre de 2020.

 As Bases xerais  foron publicadas no BOPPO  «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 128, de 7 de julio de 2020.

As bases específicas están publicadas no BOPPO ,  Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 222, de 17 de noviembre de 2020

 O PRAZO  de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar dende o  seguinte ao da publicación desta resolución no  BOE «Boletín Oficial del Estado». ATA o 11 de Xaneiro de 2020

 

Mais informacion  na páxina web municipal (www.vigo.org).