Aprobada a OPE  ( Oferta publica de Emprego ) do concello de Moaña do 2023

Aprobada a OPE  ( Oferta publica de Emprego ) do concello de Moaña do 2023

No Dog ( Diario oficial de Galicia) do 12 de setembro de 2023, publicase o anuncio coas prazas  da OPE 2023 para o concello de Moaña

PRAZAS QUE SE VAN A CONVOCAR:

. Persoal funcionario de carreira:

1 Inspector policía:  A2 por promoción interna ( Grao universitario)

2 Policias locais: C1.  1 por  Quenda libre, 1  mobilidade ( Bacharelato ou equivalente )

1 Administrativo/a:  C1 Quenda libre (( Bacharelato ou equivalente )

1 Bibliotecario/a:  A2 Quenda libre ( Grao universitario)

. Persoal laboral fixo:

2 Limpadores/as: 5B. Quenda libre (Non se require titulación)

NOTAS: 

Pendente da publicación as BASES  dos procesos selectivos

O prazo de presentación de solicitudes abrirase cando se publique esta convocatoria no BOE ( boletin oficial do estado)

VER DOG ABAIXO EN DOCUMENTO ADXUNTO