Boletín Convocatorias, EMPREGO PÚBLICO,   do 24  ao 30  de  MAIO  2023

Boletín Convocatorias, EMPREGO PÚBLICO,   do 24  ao 30  de  MAIO  2023

O Ministerio de Facenda  e Función Pública  difunde semanalmente un boletín con información de convocatorias de emprego público da Administración Xeral do Estado, das Comunidades Autónomas, da Unión Europea, de Organismos Internacionais e da Administración Local.

 ver documento adxunto