Boletín Semanal de Emprego FAG (Fundación Amigos de Galicia) do 26 de MAIO  de  2023

Boletín Semanal de Emprego FAG (Fundación Amigos de Galicia) do 26 de MAIO  de  2023

Elaborado polo Servizo de Orientación Laboral de Fundación Amigos de Galicia, con ofertas de emprego público e privado recompiladas en empresas e en prensa, portais de emprego, Servizo Público de Emprego e diferentes páxinas web.

Este boletín publica ofertas de emprego de TODA Galicia.

 As OFERTAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA están  RESALTADAS EN AMARELO e as podes mirar neste boletín: 

 Ofertas propias: a partir da paxina 6

Ofertas privadas: dende a páxina 16

Ofertas públicas: na páxina 31

Ver boletín abaixo en datos adxuntos