Cursos gratuitos para desempregad@s. Nivel 3. Marín

  • Marín

O Grupo Aspasia de Marín, vai impartir varios cursos-. Certificados de Profesionalidade Gratuitos para persoas desempregadas

CURSOS  Nivel 3:

. Dirección de Actividades de Tempo Libre ( presencial)

. Xestión de Marketing e Comunicación ( aula virtual)

. Desenvolvemento de Aplicacións con tecnoloxía Web ( aula virtual)

. Xestión Comercial de Ventas  ( presencial)

. Sistemas de Xestión de Información ( presencial)

. REQUISITOS ALUMNADO ( nivel 3) : 

Bacharelato. Certificado  profesionalidade do mesmo nivel certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia e área profesional. Competencias  Clave N3. Proba acceso á universidade para maiores de 25 ou de 45 anos. Proba acceso aos CS FP. CM FP.FP2, outros equivalentes

 CONTACTO: 

Teléfono: 621 2354 68 

 E Mail:  amelia.andrade@grupoaspasia.com

Ver datas e horarios dos cursos en documento adxunto