PRAZOS ADMISION A FORMACION PROFESIONAL FP . 2024-2025

  • Formación
  • Galicia

Admisión a ciclos de fp

Dende o día 24 de xuño ás 9:00h  abrese o periodo de admisión a ciclos de Fp para o curso 2024-2025, nas seguintes modalidades:

  • Oferta ordinaria e modular
  • FP Básica
  • Dual Intensiva
  • Curso de especialización

Mais información nos centros de Fp e   na web da xunta edu.xunta.gal/ FP

Ver instruccións para a matrícula no seguinte enlace:

https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-fp-24-25-instrucions-xerais

VER PRAZOS ADMISIÓN en  documentos adxuntos