Formación ocupacional

1- Historia

Antecedentes dos Programas de Formación Ocupacional

A Formación Profesional Ocupacional ofrece accións de formación gratuíta para persoas desempregadas, co fin de que reciban unha formación de calidade que mellore as súas posibilidades de emprego. Proporciona tanto unha formación inicial que prepare para o desempeño dunha ocupación ou dun posto de traballo, como formación de incremento de cualificación, de recualificación ou de adaptación concreta a un posto de traballo.

A programación e impartición de cursos de formación ocupacional -Plan FIP, así como outras accións subvencionadas polo Fondo Social Europeo-Xunta de Galicia, forman un dos programas importantes que o Patronato desenvolve anualmente.

Iníciase esta actividade fai unha década, consolidandose o Padroado como Centro de Formación Ocupacional do Morrazo. Periódicamente amplía e adecúa as súas instalacións para poder homologar novas especialidade de acordo cos cambeos producidos no mercado laboral. Amplía e reforza a oferta formativa de cara a integrar aqueles colectivos que teñen unha maior dificultade, como por exemplo a área da muller.

2- Especialidades Homologadas

Homologacións

Na Actualidade O Patronato Conta Coa Homogación De 18 Especialidades, Que Se Poden Consultar No Archivo Adxunto

ESPECIALIDADES HOMOLOGADAS 2016

3- Inscripcións

Ficha de Inscripcións

Podes descargar dende a web a ficha para inscribirte que logo deberas entregar no Patronato.
Ver Archivo Adxunto

Descargar PDF: Ficha Inscripción Cursos

4- Programación

Cursos solicitados

Accións Formativas Para Desempregados (A.F.D.)

Importante
Podese Realizar A Preinscripción Nas Oficinas Do Patronato, Ou Tamén Mandar Por E-Mail Cuberta A Ficha De Inscripción Que Aparece No Apartado De Inscripcións E/Ou No Archivo Adxunto
Para Mais Información Ver O Archivo Adxunto.

Especialidades programadas:

RELACIÓN DE CURSOS ABROBADOS CONVOCATORIA 2019.2020

5- Programas de Formación:

Tratan de proveer ó alumnado dunha capacitación especializada, adecuada e de calidade que posibilite o seu acceso ó mercado de traballo.

6- Política de Calidade:

O PATRONATO MUNICIPAL BEIRAMAR ten implantado o Sistema de Xestión da Calidade, certificado pola Entidade Bureau Veritas S.L., baixo os requisitos e directrices da Norma UNE-EN ISO 9001:2015.

ANEXO III - POLÍTICA DA CALIDADE