Xunta de goberno

Organigrama funcional do Patronato Municipal Beiramar

PRESIDENTA
Coral Ríos Santomé

VOGAIS
Grupo municipal do B.N.G: 1 membro/a
Grupo Municipal do P.P.: 1 membro/a
Grupo Municipal do P.S.deG.-P.S.O.E.: 1 membro/a

A aministración xeral e os servicios dividense nos seguintes negociados:

ADMINISTRACIÓN XERAL:

Intervención
Secretario/a
Tesoureiro/
Administración
Encargado/a xeral

SERVICIOS:

Asesoramento a persoas emprendedoras (Técnica local de emprego)
Información , Orientación e Prospección de Emprego (Orientadora profesional)

Programas que se desenvolven no Padroado:

FORMACIÓN:

Cursos de formación profesional ocupacional
Accións formativas para desempregados
Accións formativas dos programas integrados
Accións formativas.

EMPREGO:

Programas de cooperación local.

FORMACIÓN DE EMPREGO

Escolas-Obradoiro
Obradoiros de emprego