BASES SELECCION PERSOAL TECNICO E DOCENTE. Cursos AFD 2023-2024

  • Moaña

SELECCION DE PERSOAL  CURSPOS AFD  2023- 2024

Os postos que se convocan son:

. 1 MONITOR/A DOCENTE, a tempo total, no seu defecto un docente por cada módulo formativo do Certificado profesionalidade: AFDP0209-SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS NATURAIS.

. 1 MONITOR/A DOCENTE, a tempo total, no seu defecto un docente por cada módulo formativo do Certificado profesionalidade: AFDP0109-SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUATICAS.

. 1 MONITOR/A DOCENTE, a tempo total, no seu defecto un docente por cada módulo formativo do Certificado profesionalidade:SSCS0208-ATENCIÓN SOCIOSANITARIA APERSOAL DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS.

. 1 MONITOR/A DOCENTE, a tempo total, no seu defecto un docente por cada módulo formativo do Certificado profesionalidade: SSCE0110-DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO.

. 1 MONITOR/A DOCENTE, a tempo total, no seu defecto un docente por cada módulo formativo do Certificado profesionalidade: MAMD0209-TRABALLOS DE CARPINTERÍA E MOBLE.

. MONITOR DOCENTE, a tempo total, no seu defecto un docente por cada módulo formativo do Certificado profesionalidade: EOCJ0311-OPERACIÓNS BÁSICAS DE REVESTIMENTOS LIXEIROS E TÉCNICOS EN CONSTRUCIÓN.

. 1 MONITOR/A DOCENTe, a tempo total, no seu defecto un docente por cada

COMPETENCIA incluida no curso FCOV26-COMPETENCIAS CLAVE N2:  Comunicación en Lingua Castelá, Competencia Matemáticas e Comunicación en Lingua estranxeira (Inglés).

. 1 MONITOR/A DOCENTE, a tempo total, para impartir o módulo transversal:

FCOXXX26 –Básico de prevención de riscos laborais, vinculado a acción formativa

MAMD0209-Traballos de Carpintería e Moble.

. 1 TÉCNICO/A DE FORMACIÓN/DOCENTE dos módulos transverais, a tempo total, para coordinar, realizar o seguimento da actividade docente e impartir os módulos transversais:

FCOO03- Inserción laboral, sensibilización ambiental e,

FCOXXX24 – Formación para a Igualdade vinculados aos SETE cursos aprobados.

. 1 ADMINISTRATIVO/A, a tempo total para a xestión administrativa programa AFD 2023.2024.

O periodo de presentación de solicitudes é do 21 ó 27 de novembro de 2023.

 

VER BASES ABAIXO EN DOCUMENTO ADXUNTO