CONVOCATORIAS VARIAS PRAZAS para a Xunta de Galicia

  • Emprego Público
  • Galicia

EMPREGO PÚBLICO

 No Diario Oficial de Galicia ( DOG) do 29 de Xaneiro  de  2024, a Consellería  de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia,  convoca varios procesos selectivos

PRAZAS CONVOCADAS:

 . TÉCNICO/AS FINANZAS A1:  17 prazas

 . VETERINARIO/AS: 55 prazas + 38 prazas, A1

. MÉDICOS: A1  29 prazas

. BIOLOXÍA: 14 prazas , A1

 . FINANZAS A2:  18 prazas

. T. EDUCACIÓN INFANTIL:  124 prazas , grupo B

 . SUBINSPECCIÓN URBANÍSTICA:  2 prazas  A2

 . ENFERMARÍA E EDUCACIÓN SOCIAL:  42 prazas da especialidade de enfermaría e 22 prazas da especialidade de educador/a social.

 . PSX:  83 prazas do corpo de auxiliar da administración xeral C2, de persoal de servizos xerais.

 . XEROCULTORE/AS: 13 prazas de auxiliares de carácter técnico, subgrupo C2,

 .AUX. LABORATORIO: 12 prazas, subgrupo C2.

 . SUBALTERNO/AS : 19 prazas da agrupación profesional, escala de persoal subalterno, que acrediten discapacidade intelectual.

 PRAZO:  ATA o  26 de febreiro de 2024

MAIS INFORMACIÓN:  no Diario Oficial de Galicia ( DOG) do 29 de Xaneiro  de  2024