DOCENTE para o Curso- Certificado de Profesionalidade ” MONTAXE E  MANTEMENTO DE SISTEMAS DE TELEFONIA E INFRAESTRUCTURAS DE REDES LOCAIS  DE DATOS” 

DOCENTE Curso- Certificado de Profesionalidade ” MONTAXE E  MANTEMENTO DE SISTEMAS DE TELEFONIA E INFRAESTRUCTURAS DE REDES LOCAIS  DE DATOS”

Curso ELES0209 da  Familia de Electricidade e Electrónica

Curso Presencial,  Horario: polas  tardes, das  16:00 ás 21:00  hl.

DATAS PREVISTAS :  Do  16 de maio ao  16 de setembro

Información: Centro de estudios Acadinfo SL (Jeny Sánchez)

Teléfonos: 986 30 40 18//663 51 29 31