PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO MOAÑA ( FORMACION e Orientación laboral en Hostelería, Comercio, Loxísitica e Industria Alimentaria)

PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DO CONCELLO DE MOAÑA 23-24.

 O concello de Moaña  vai por en marcha un programa integrado de emprego para mellorar a   ocupabilidade e a  inserción laboral das personas desempregadas, subvencionado pola  Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia .

Este programa integrado inclúe, entre outras accións : formación profesional para o emprego e  medidas de activación, orientación, prácticas e inserción laboral, entre outras

 SECTORES DE ACTUACIÓN: HOSTALERÍA, COMERCIO, LOXÍSTICA E INDUSTRIA ALIMENTARIA ( se adecuarán as actividades do programa ás necesidades derivadas dos perfís profesionais das persoas participantes)

COLECTIVOS DESTINATARIOS:  100 PARTICIPANTES.

. menores de 30 anos baixa cualificación (60 prazas)

. menores de 30 anos cualificados ( 10 prazas)

. perceptores de prestacións ou subsidios ( 15 prazas)

.  mulleres desempregadas ( 15 prazas)

DURACIÓN: 12 MESES.

ACCIONS FORMATIVAS :

1.FORMACIÓN EN SERVIZOS DE HOSTALERÍA (CAMAREIRO/A)

-Servicios básicos de barra en restauración. 40 h.

-Servizos básicos de sala en restauración. 40 h

-Servizo especializado en viños. 90 h

2.FORMACIÓN EN COMERCIO

– Operativa de caixa-terminal punto de venta 90 h.

-Animación punto de venta e ao consumidor 80 h

3.VENDA NO COMERCIO MINORISTA DE CARNICERÍA E CHACINERÍA.30 h

4.FORMACIÓN EN XESTIÓN DE ALMACÉN

– Xestión básica do almacén. 20 h.

– Xestión e control de compras e stock en almacen. 30 h

5.CONDUCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS. 30 h

6.COMPETENCIAS DIXITAIS BÁSICAS PARA O EMPREGO. 26 h

7.ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: INFORMÁTICA E INTERNET. 25 h

8.INICIACIÓN INFORMÁTICA E EN COMPETENCIAS. 40 h

9.BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (4 edicións). 30 h/ cada edición

10.MANIPULADOR DE ALIMENTOS ( 4 edicións). 10 h / cada edición

 11. OBRADOIROS DE CONVERSA EN LINGUA INGLESA. 100 h

 

PERSOAS INTERESADAS:

 . Cubrir a ficha que se adxunta e enviar a : integrado@patronatobeiramar.org