Recordatorio DATAS PROBAS LIBRES DA ESO. 2023 ( 26 maio e/ou 1 setembro 2023)

  • Calquera lugar

NOTA: MODIFICÁRONSE AS DATAS DAS PROBAS LIBRES POR ERRO NO DOG DA CONVOCATORIA

REALIZACIÓN DAS PROBAS

As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde os días 26 de MAIO e 1 de SETEMBRO de 2023 para as respectivas convocatorias

Para as persoas que non se matricularon para as probas de maio, podense matricular para as probas de setembro do 3 ao 10 de xullo 

LUGAR DE MATRÍCULA:

En PONTEVEDRA:

– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «A» e a letra «L»: Centro EPA Río Lérez, avenida de Buenos Aires, 26, 36002 Pontevedra.

 – Alumnado co primeiro apelido entre a letra «M» e a letra «Z»: IES Frei Martín Sarmien­to, avenida de Vigo, 23, 36003 Pontevedra.

En VIGO:

– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «A» e a letra «L»: Centro EPA Berbés, rúa Marqués de Valterra, 8, 1º, 36202 Vigo.

– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «M» e a letra «Z»: IES Santa Irene, praza de América, 7, 36211 Vigo.

 

CUALIFICACIÓN GLOBAL DA PROBA

Os días 7 de xuño e 7 de setembro de 2023 no enderezo web http://www.edu.xunta.gal, farase pública a listaxe de cualificacións provisionais de cada unha das convocatorias

Contra a cualificación provisional, poderase presentar reclamación ante a presidencia do tribunal no prazo de cinco días hábiles tras a publicación da listaxe provisional.  

Transcorrido o prazo de reclamacións, elevarase a definitiva a listaxe de cualificacións que será publicada os días 16 de xuño e 15 de setembro de 2023 no enderezo web http://www.edu.xunta.gal.